DENIED
PÄÄSY KIELLETTY - TILLTRÄDE FÖRBJUDET - ACCESS DENIED
 
Ole hyvä ja kirjaudu varmenteella. Varmista, että kortti on lukijassa ja avattu PIN-koodilla.
Logga in med certifikat. Se till att kortet är i läsaren och har låsts upp med PIN-koden.
Please log in with a certificate. Make sure that the card is in the reader and has been unlocked with the PIN code.